AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE
Aquest document de AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT, té per objectiu regular l’Ús de l’espai web que MAGAN posa a disposició de el públic (www.maganbarcelona.eu)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
– Identificació del Web: www.maganbarcelona.eu
– Responsable de la web: MAGAN SPORT WEAR SL, d’ara endavant MAGAN.
– Direcció: Av. Rafael Casanova 32, 08292 Esparreguera (Barcelona).
– Correu electrònic de contacte: magan@maganbarcelona.eu
– Tel .: +34 937 77 24 25
– NIF: ESB61653382
– Dades registrals: Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 30658, Foli 0012, full B177557, secció 1a.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB
L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius, imatges, fotogràfiques, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present lloc web o dels serveis que ofereix ja no obstaculitzar l’accés a l’servei d’altres usuaris.
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves, que regulen l’accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. MAGAN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació, les dades, els programes o els documents que es trobin en aquest espai web ia no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària a el contingut d’aquest avís legal. MAGAN no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE COOKIES
Veure apartat POLÍTICA DE COOKIES.

Protecció de dades personals / POLÍTICA DE PRIVACITAT

MAGAN està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades .
Així, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
En conseqüència, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del nostre formulari de contacte seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis i donar resposta i gestionar les seves consultes. Mitjançant l’emplenament del formulari de contacte de la web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a MAGAN, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas MAGAN, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat reglament.
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de el trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se a el tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
MAGAN no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets. Identitat de l’responsable (contacte): MAGAN. Av. Rafael Casanova 32, 08292. Esparreguera (Barcelona) +34 937 77 24 25, magan@maganbarcelona.eu

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de MAGAN.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts . En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS.

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys. Queda prohibit l’accés i ús de l’portal als menors de 18 anys d’edat. MAGAN recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte. També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

Al seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de MAGAN a el tractament de les seves dades contingudes en la llista de seguidors i al fet que les notícies publicades sobre activitats o serveis per MAGAN apareguin en el seu mur.
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de MAGAN a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és MAGAN amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats i serveis oferts per MAGAN.
La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir informació personal. MAGAN no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a MAGAN la cancel·lació dels mateixos. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se a el tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a MAGAN.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que MAGAN consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, MAGAN es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vè. Remet informació personal a través de les xarxes socials, MAGAN quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS.
Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MAGAN, per això, MAGAN no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present avís legal. Si accedeix a aquestes pàgines webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant MAGAN presentant un escrit o correu electrònic a l’adreça postal / electrònica de l’encapçalament d’aquest document, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del el seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
Limitació de l’tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada de l’consentiment.
En cas de disconformitat amb el tractament, també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Identitat de l’responsable (contacte): MAGAN. Av. Rafael Casanova 32, 08292 Esparreguera (Barcelona) +34 93 777 24 25, magan@maganbarcelona.eu

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.
Si vosté. Remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, MAGAN quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Informació que demanem:
Les dades recollides per part de l’responsable són els següents:
– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web
– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.
La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
Si contracta el servei / compra el producte mitjançant la nostra pàgina web li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de MAGAN sportwear, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’alguns dels elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, logotips, textos, imatges i documents, són propietat de MAGAN a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, especialment als de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació, i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MAGAN. L’accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de MAGAN llevat que s’estableixi expressament el contrari.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOC
En el cas que l’usuari es subscrigui a l’bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció a l’bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA
L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
MAGAN sportwear es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Llei aplicable i jurisdicció
El present avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament a l’fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Cerrar

MAGAN Barcelona

Eco-Minimal Fashion

Cerrar

Sign in

Cerrar

CARRITO (0)

Cart is empty No products in the cart.

MAGAN Barcelona

Eco-Minimal Fashion


es_ESSpanish